• Македонски(MK)
  • Албански(AL)
  • Српски(SR)
  • Англиски(UK)
Услуги - Амбуланта

БиомикроскопијаБиомикроскопија е метода со која се анализира окото при повеќекратно зголемување со насочување на сноп силно светло дифузно или процепно под агол. Инструмент со кој се врши биомикроскопија се нарекува биомикроскоп.

Биомикроскопијата ја извршува лекар. Се прави во затемнета просторија. Пред да се намести пациентот на биомикроскопот, се прави дезинфекција на лежиштето каде пациентот ја става брадата и челото.  Потоа пациентот се сместува удобно при што се води сметка висината да биде адаптирана за тој да биде во положба во која може да остане десетина минути. Прво се прави преглед на помало зголемување и со широк отвор за да може да се забележат промените, а потоа се оди на поголеми зголемувања и на варијации на процепниот зрак како во ширина, така и во висина за да може детално да се прегледаат промените.

Биомикроскопски се прегледуваат сите структури на капаците и предниот сегмент. Патологијата од интерес се нотира во извештајот.

 

Останато

Аргон ласер

Прочитај повеќе

ЈАГ ласер иридотомија

Прочитај повеќе

ЈАГ ласер капсулотомија

Прочитај повеќе

Фундус Флуоресцинска Ангиографија (ФФА)

Прочитај повеќе

Почитувани,

Успешно испративте порака. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно испративте барање за закажување на термин. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно се приклучивте на нашиот е-билтен. Во иднина ќе добивате корисни информации за нашата болница преку внесената е-маил адреса.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје