• Македонски(MK)
  • Албански(AL)
  • Српски(SR)
  • Англиски(UK)
Услуги - Амбуланта

Корнеална топографијаКорнеална топографија е дијагностичка метода со која се добива детален опис за рожницата (корнеата). Се користи за дијагноза, проценка, следење и лечење на поедини дегенеративни заболувања и состојби на рожницата, како и за прецизно одредување (фитување) на контактни леќи.

Постапката се врши преку темелно скенирање на рожницата каде преку специјален софтвер се врши обработка на податоците и се добива графички приказ. Рефракциските вредности на одредени корнеални региони се претставени во различни бои. На тој начин се добива мапа на дистрибуција на рефракционите вредности на целата корнеа.

Испитување на корнеална топографија се прави пре и пост оперативно при рефрактивна хирургија, при проследување на очи со кератоконус и при фитување на контакт леќи по кератопластка.

 

Останато

Аргон ласер

Прочитај повеќе

ЈАГ ласер иридотомија

Прочитај повеќе

ЈАГ ласер капсулотомија

Прочитај повеќе

Фундус Флуоресцинска Ангиографија (ФФА)

Прочитај повеќе

Почитувани,

Успешно испративте порака. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно испративте барање за закажување на термин. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно се приклучивте на нашиот е-билтен. Во иднина ќе добивате корисни информации за нашата болница преку внесената е-маил адреса.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје