• Македонски(MK)
  • Албански(AL)
  • Српски(SR)
  • Англиски(UK)
Доктори

Д-р Златко Чипуровски


специјалист офталмологДата на раѓање: 05.02.1981

 Професија: Офталмологија

 Образование:

Гимназија “Јосип Броз Тито” Битола, природно-математичка насока 1995-1999

Медицински факултет-Скопје, Универзитет св”Кирил и Методиј” 1999-2006

Специјализација по Офталмологија 2008

 Професионално искуство:

28-ми интернационален Конгрес на студентите по медицина,Охрид.

      -  Потпреседател на Конгресот

       - Учество со тема:Фреквенција на сколиозата во детска возраст ментор:  проф. д-р Анастасика Поповска -клиника за ортопедија

Студенска размена на студенти во Германија, vo Germanijamkade bev под менторство на Проф.Др. Маnn Bеn - Кlinik BlankensteinlinickBen oo na Prof.Dr jna zastapenosenost vo te leukemija i limfiblastnainikata za Hirurgija Bоchum-Германија јули, 2005

 Лиценцирано активно учество во меѓународната работилница за фитување на меки контактни леќи во офталмологија во Белград,Р.Србија 2008

Активно учество на меѓународен конгрес во Тирана,2010,Р.Албанија

Активно учество во меѓународен конгрес по офталмологија во Охрид и доделена награда за најдобар постер 2009,активно учество во истите 2013,2017 год.

Активно учество во симпозиум за предоперативна катарактна биометрија во воена болница во Софија,Р.Бугарија,2011,2016

Учество во низа проекти и семинари заедно со еминентни професори и доктори.

 

Соработници

Сертификат

Почитувани,

Успешно испративте порака. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно испративте барање за закажување на термин. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно се приклучивте на нашиот е-билтен. Во иднина ќе добивате корисни информации за нашата болница преку внесената е-маил адреса.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје