• Македонски(MK)
  • Албански(AL)
  • Српски(SR)
  • Англиски(UK)
Доктори

Д-р Весна Темелковска


специјалист офталмологЛични податоци: 

Име и презиме: Весна Темелковска 

Место на раѓање: Битола 

Едукација: 

-Основно училиште Св. Климент Охридски Битола 

-Основно музичко училиште Битола- пијано 

-Средно училиште Гимназија Јосип Броз -Тито Битола 

-Универзитет Св. Кирил и Методиј Медицински факултет Скопје, 2002-2008, 
со среден успех 9.71 

-Специјализација по офталмологија Универзитетска клиниказа очни болести- Скопје, 
2011-2015 

Странски јазици: 

Англиски,  француски,  грчки 

Едукации: 

- 20.07.2006-20.08 20016 Универзитетска клиника, Крајова, Р. Романија, под менторство на Проф. Д-р. Дан Донку Јоаску

- Универзитетска болница“Ларибоизиере “оддел за ретина и витреоретинална хирургија Париз, Франција 13.10.2014-05.12.2014 , под менторство на Проф. Рамин Тадојани и Паскал Масан стипендија на СОЕ ( Европско здружение на офталмолози) 

- ВОСС ( Летна школа за млади офталмолози), јули2017 , Венеција, Италија 

- Офталмолошка школа април 2018 ,Салзбург , Австрија 

Член на лекарска комора на Р.Македонија, Здружение на офталмолози на Р. Македонија, 
ЕСЦРС ( Европско здружение на катарктна и рефрактивна хирургија), ЕУРЕТИНА ( Европско здружение на ретина специјалисти).

Акредитиран испитувач за полагање на државен испит за добивање на лиценца на Лекарска комора на Р. Македонија во период од 2014-2016, 2016-2018 

Учество на многу конгреси и семинари во земјата и странство. 

Автор и коавтор на стручни теми од областа на офталмологија.

 

Соработници

Сертификат

Почитувани,

Успешно испративте порака. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно испративте барање за закажување на термин. За најкраток временски рок нашиот тим ќе Ве контактира преку внесените податоци.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје

Почитувани,

Успешно се приклучивте на нашиот е-билтен. Во иднина ќе добивате корисни информации за нашата болница преку внесената е-маил адреса.


Со почит
Европска Очна Болница- Скопје